Антон Оруш e колекционер на стари радиоапарати, телевизори, звукотехника, електроуреди, техническа литература... Напоследък и писател!

СТАРИ РАДИОАПАРАТИ

СТАРИ-РАДИОАПАРАТИ

СТАРИ-РАДИОАПАРАТИ

Към днешна дата в моята колекция от стари радиоапарати има над 160 експоната, произведени от първата половина на 30-те г. до 1990 г. Това са лампови и транзисторни радиоприемници, от които съотношението чуждестранни-български е приблизително 8:1.

И добре дошли в гара разпределителна!

Моята колекция от стари радиоапарати се дели на две групи – български и чуждестранни.

За българските съм поговорил  и показал тук – http://antonorush.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/

Чуждестранните съм отсрамил тук – http://antonorush.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/

колекция-ретро-радиоприемници

колекция-ретро-радиоприемници