Антон Оруш e колекционер на стари радиоапарати, телевизори, звукотехника, електроуреди, техническа литература... Напоследък и писател!

Техническо или сервизно описание е документ, в който устройството на едно устройство е описано възможно най-подробно. Такива описания дават най-много информация за всеки, желаещ да разбере повече за историята на някакъв вид техника. Ето защо издирвам технически/сервизни описания на всякаква българска техника.

анто-оруш-извинение

анто-оруш-извинение

техническо-описание

техническо-описание

приборостроителен-завод-правец

приборостроителен-завод-правец

софия-81-сервизно-описание

софия-81-сервизно-описание